Załącznik 2: POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 2

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Procedura odstąpienia:

1. Macie Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy wybrali Państwo sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię OceanKsiazek.pl.

2. W sytuacji opisanej w pkt 1 niniejszego Pouczenia OceanKsiazek.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia

oferowanego przez OceanKsiazek.pl).

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

4. W celu odstąpienia od umowy powinni Państwo złożyć Księgarni OceanKsiazek.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy dołączyć dowód zakupu, jego kopię lub co najmniej podać numer zamówienia (co umożliwi nam sprawne odnalezienie Państwa zamówienia) a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Księgarni na adres:

OceanKsiazek.pl

Wydawnictwo Poligraf sp. z o.o.

ul. Młyńska 38

55-093 Brzezia Łąka

z dopiskiem: „zwrot”

5. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od Umowy.

6. Aby odstąpić od umowy możecie Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.

7. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

Skutki odstąpienia:

a. Niezwłocznie po otrzymaniu od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, OceakKsiazek.pl prześle Państwu potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Państwa w tym celu w oświadczeniu adres email.

b. OceanKsiazek.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Państwu wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z

wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez OceanKsiazek.pl.

3. OceanKsiazek.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyli Państwo, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.

4. OceanKsiazek.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Ponosicie Państwo odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. OceanKsiazek.pl informuje, że w przypadku zamówień na kwotę od 300 zł wzwyż, otrzymujecie Państwo rabat w postaci braku doliczenia do ceny towarów kosztów przesyłki. Jeżeli jednak następnie zwrócicie Państwo część towarów, co spowoduje obniżenie wartości zamówienia poniżej kwoty 300 zł, rabat zostanie anulowany.

do góry

Wykonane przez Onisoft.pl

2017 Wszelkie prawa zastrzeżone oceanksiazek.pl

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl