Kategorie blog
Z numerologią w XXI wiek - vademecum
Jeżeli chcesz poznać siebie, zrozumieć przyczyny
pojawiających się sytuacji czy relacji
oraz przeżyć życie świadomie i twórczo
– poznaj własną mapę życia.
  SPIS TREŚCI


   WSTĘP.............................................................................................. 9

   CZĘŚĆ I. Informacje ogólne ........................................................... 11
  Rozdział 1. Wyjaśnienie pojęć stosowanych w książce............................. 12
  Rozdział 2. Litery alfabetu w imieniu i nazwisku ..................................... 18
          2.1. Znaczenie, jakość i wpływ liter alfabetu
                    na osobowość jednostki...................................................... 20
  Rozdział 3. Liczby i ich wpływ na życie jednostki .................................... 27
  Rozdział 4. Liczby mistrzowskie.............................................................. 35
  Rozdział 5. Liczby doświadczeń.............................................................. 38

CZĘŚĆ II. Osobisty portret numerologiczny...................................... 41
   Rozdział 1. Aspekty osobowości ........................................................... 43
          1.1. Wstęp................................................................................... 43
          1.2. Wewnętrzny aspekt osobowości.............................................. 45
          1.3. Zewnętrzny aspekt osobowości............................................... 50
       1.3.1. Liczby i ich wpływ na wizerunek danej osoby........................... 50
          1.4. Wyraz własny – cele życiowe.................................................. 53
          1.5. Aspekty osobowości – wyliczanie............................................. 57
          1.6. Aspekty osobowości – przykładowa analiza ............................. 61
  Rozdział 2. Przeznaczenie ..................................................................... 63
          2.1. Wstęp................................................................................... 63
          2.2 Wyliczanie liczby przeznaczenia................................................ 65
  Rozdział 3. Mapa życia .......................................................................... 67
          3.1. Wstęp.................................................................................... 67
          3.2. Wyliczanie mapy życia............................................................. 68
          3.3. Liczby karmiczne .................................................................... 69
          3.4. Wyliczanie liczb karmicznych.................................................... 71
  Rozdział 4. Cykle życia .......................................................................... 73
          4.1. Wstęp.................................................................................... 73
          4.2. Sposób wyliczania cyklów życia................................................ 74
          4.3. Interpretacja.......................................................................... 76
   Rozdział 5. Szczyty życia ...................................................................... 81
          5.1. Wstęp, interpretacja............................................................... 81
          5.2. Wyliczanie ............................................................................. 83
          5.3. Sposób wyliczania szczytów życia............................................. 84
          5.4. Szczyty ostrzegawcze. Wstęp, interpretacja.............................. 85
          5.5. Wyliczanie ............................................................................. 88
   Rozdział 6. Tranzyty liter i lat ................................................................ 90
          6.1. Wstęp.................................................................................... 90
          6.2. Tranzyty lat............................................................................ 90
          6.3. Tranzyty liter ......................................................................... 91
          6.4. Wyliczanie tranzytów liter i lat.................................................. 92
   Rozdział 7. Lata, miesiące i dni osobiste................................................. 96
          7.1. Wstęp.................................................................................... 96
       7.1.1. Wyliczanie roku, miesiąca i dnia osobistego............................... 96
          7.2. Osobisty rok numerologiczny – interpretacja............................. 98
          7.3. Osobisty miesiąc numerologiczny – interpretacja........................103
          7.4. Osobisty dzień numerologiczny – interpretacja ......................... 105
   Rozdział 8. Osobisty portret numerologiczny,
                    wzór harmonogramu ........................................................... 107
          8.1. Harmonogram osobistego portretu numerologicznego,
                    przykład ............................................................................. 109
          8.2. Przykładowa interpretacja osobistego portretu
                    numerologicznego ............................................................... 110
  Rozdział 9. Metody badawcze cech osobowości
                    w psychologii ...................................................................... 134
          9.1. Badana cecha: komunikatywność.............................................. 134
   Rozdział 10. Analiza porównawcza technik
                    interpretacyjnych.................................................................. 138

CZĘŚĆ III. Biznesowy portret numerologiczny .................................. 141
  Rozdział 1. Biznesowy portret numerologiczny........................................... 142
          1.1. Wstęp...................................................................................... 142
          1.2. Wyliczanie biznesowego portretu
                    numerologicznego ................................................................ 144
          1.3. Harmonogram biznesowego portretu
                    numerologicznego ................................................................ 146
          1.4. Przykładowa interpretacja biznesowego portretu
                    numerologicznego..................................................................148

CZĘŚĆ IV. Partnerski portret numerologiczny..................................... 153
   Rozdział 1. Partnerski portret numerologiczny .......................................... 154
          1.1. Wstęp...................................................................................... 154
          1.2. Harmonogram partnerskiego portretu
                    numerologicznego ................................................................ 156
          1.3. Analiza porównawcza................................................................ 157
          1.4. Przykładowa interpretacja partnerskiego portretu                                                   numerologicznego ................................................................ 159
          1.5. Wpływ wibracji na miłość, przyjaźń
                    i partnerstwo ........................................................................ 170
   Rozdział 2. Relacje w pracy ..................................................................... 173
          2.1. Wstęp....................................................................................... 173
          2.2. Przykład analizy numerologicznej: relacje
                    pracownik–właścicielka firmy.................................................. 174
          2.3. Wpływ wibracji liczb na relacje pomiędzy
                    ludźmi................................................................................... 182

BIBLIOGRAFIA........................................................................................ 185

WSTĘP


        Zanim przejdę do dalszej części książki, przytoczę nieco informacji na temat wpływu liczb na procesy zachodzące we wszechświecie.
        Już od starożytności zajmowano się znaczeniem liczb i systematycznie pogłębiano wiedzę na ich temat. Podczas obserwacji i badań ustalono, że liczby emitują energię i że ma ona wpływ na osobowość i jakoś życia każdej żyjącej istoty. Te kwestie są przedmiotem numerologii.
        Powstało wiele systemów numerologicznych. Jeden z nich jest oparty na teorii greckiego geniusza matematycznego i filozofa Pitagorasa urodzonego w Samos około 592–572 r. p.n.e. Według jego teorii wszechświat jest matematycznie uporządkowany, a wszystko można wyrazić poprzez układy cyfr, które są kluczem do niego.
        Jeżeli chodzi o człowieka, to olbrzymią wartość przedstawiają zarówno liczby wchodzące w skład daty urodzenia lub innych ważnych zdarzeń w życiu danej osoby, jak i te, które są odpowiednikami liter składających się na jego imiona, nazwiska czy pseudonimy.
        Klucz liczbowy do liter alfabetu według przekazów ustanowił Pitagoras – poniżej tabela, która przedstawia wartość liczbową poszczególnych liter alfabetu.10                                                         Z NUMEROLOGIĄ W XXI WIEK - VADEMECUM


1 2 3 4 5 6 7 8 9
A, Ą B C, Ć D E F G H I
J K(11) L, Ł M N O P Z, Ź, Ż R
S, Ś T U V(22) W X Y Q  


        Z uwagi na to, że od XX w. ponownie pojawiło się zwiększone zainteresowanie wiedzą o wpływie liczb na życie człowieka, napisano wiele książek – i tu powstał problem. Różnorodność opisywanych w nich systemów numerologicznych oraz sprzeczność przytaczanych przez różnych autorów informacji stała się przyczyną powstania wielu wątpliwości co do wartości tej wiedzy i możliwości jej zastosowania dla dobra człowieka.
        Z moich kilkunastoletnich zainteresowań numerologią wynika, że na skutek rozwoju tej dziedziny w XXI w. nie można już nadawać jej charakteru wróżebnego, jaki niesłusznie jest jej od lat przypisywany. Z powodu wykorzystania do analiz numerologicznych reguł matematycznych, wiedzy z zakresu przyrody i psychologii człowieka oraz wiedzy o energii, którą emitują liczby i przypisane im litery, dziedzina ta bazuje na racjonalnych przesłankach i z tego powodu powinna być traktowana jako istotna.
        Aby wyjaśnić, jak można wykorzystać numerologię w różnych sferach życia, w dalszej części książki postaram się przedstawić techniki, które są niezbędne do przygotowania i interpretacji tzw. osobistych, partnerskich, relacyjnych oraz biznesowych portretów numerologicznych.
        Mam nadzieję, że pozycja ta stanie się inspiracją do lepszego i bardziej świadomego życia. Czy skorzystasz Czytelniku z metod, które zastosowałam do przygotowania poszczególnych analiz numerologicznych, oraz wskazówek co do ich interpretacji – zależy tylko od Ciebie.

Bożena Kwieczko


CZĘŚĆ I


INFORMACJE OGÓLNE


Rozdział 1. Wyjaśnienie pojęć stosowanych w książce
Rozdział 2. Litery alfabetu w imieniu i nazwisku
Rozdział 3. Liczby i ich wpływ na życie jednostki
Rozdział 4. Liczby mistrzowskie
Rozdział 5. Liczby doświadczeń


Rozdział 1

Wyjaśnienie pojęć stosowanych w książce


analiza osobowości – można jej dokonać na podstawie
        imion, nazwisk, pseudonimów używanych do celów
        zawodowych lub osobistych. Litery, z których składają
        się te dane, mają swoje znaczenie, a ich różne
        konfiguracje tworzą aspekty osobowości.

aspekty osobowości:
   1. wewnętrzny aspekt osobowości – wskazuje na uzdolnienia i talenty oraz
       aspiracje i nieuświadomione pragnienia danej osoby;
   2. zewnętrzny aspekt osobowości – to często nieuświadomiona zewnętrzna
       projekcja osobowości, wskazuje, jak dana osoba jest postrzegana przez
       społeczeństwo;
   3. cele życiowe – zbiór wszystkich zdolności i możliwości ze względu na
       posiadane imiona i nazwiska oraz pseudonimy danej osoby.


biznesowy portret numerologiczny – dla osób, które chcą zarejestrować nową
        firmę, prowadzić ją w sposób świadomy, dokonywać zmian, pozyskać wspólników
        lub zatrudniać pracowników. Powinien zawierać analizę wszystkich danych
        dotyczących przedsiębiorstwa – od momentu powstania, poprzez kolejne
        etapy jego funkcjonowania, z uwzględnieniem danych osób z nim związanych.
        Przydatny podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz do ustalania dat, które mają
        znaczenie dla losu przedsięwzięcia.CZĘŚĆ I. ROZDZIAŁ 1. WYJAŚNIENIE POJĘĆ…                                                        13
cykle życia – człowiek podlega w życiu trzem cyklom życia. Pierwszy cykl związany
        jest z miesiącem urodzenia, ze znakiem zodiaku, w którym dana osoba
        przyszła na świat, z dzieciństwem i młodością. Drugi związany jest z dniem
        urodzenia, a trzeci z rokiem urodzenia i trwa do końca życia.

dane oficjalne – tworzą imiona i nazwiska zapisane w dokumentach urzędowych jako
        podstawowe oraz używane do oficjalnego przedstawiania się. Ich wibracja
        będzie określała funkcjonowanie w życiu zawodowym i we wszystkich
        kontaktach oficjalnych.

dane prywatne – tworzą wszystkie imiona i nazwiska nadane w ciągu całego życia.
        Ich wibracja będzie określała funkcjonowanie danej osoby we wszystkich
        kontaktach prywatnych, np. rodzinnych, partnerskich i przyjacielskich.

ekscentryczność – najbardziej indywidualne cechy danej osoby, niepowtarzalny
        sposób realizowania się w życiu, niezależny od innych aspektów osobowości.

energia – energia w filozofii: 1) według Arystotelesa energia jest zasadą
        urzeczywistniającą możliwość, aktywne działanie, czynność, która jest
        przeciwieństwem bierności, rzeczywistość, która jest przeciwieństwem
        możliwości; 2) w filozofii greckiej energia to przeciwieństwo materii,
        realizacja, działalność, czynność, akt.

kod urodzeniowy / mapa życia – każdy człowiek ma swoją drogę, na którą wchodzi
        z chwilą narodzin. Data urodzenia tworzy swoistego rodzaju kod urodzeniowy,
        który w trakcie całego życia uzupełniamy o imiona, nazwiska, pseudonimy,
        miejsca pobytu itp., tworząc tzw. mapę życia danej osoby.14 Z NUMEROLOGIĄ W XXI WIEK VADEMECUM
liczby doświadczeń – zalicza się do nich: 13, 14, 16, 19; określają trudności,
        które dana osoba musi pokonać, aby zrealizować wibrację powstałą z sumy
        tych liczb.

liczby karmiczne – to liczby brakujące w imionach i nazwiskach, nadanych
        w ciągu całego życia. Określają rodzaj karmy, którą dana osoba ma do
        przepracowania, bariery, które musi pokonać. Liczby te, z powodu
        przyjmowania imion i nazwisk po swoich przodkach, wiążą się z karmą
        pokoleniową.

liczby mistrzowskie – zalicza się do nich liczby: 11, 22, 33, 44; określają
        możliwości, jakie posiada dana osoba, w związku z wibracją danej liczby.

mapa życia – określa ją liczba powstała z połączenia sumy liczb składających się
        na datę urodzenia oraz sumy liczb składających się na imiona i nazwiska w
        relacjach oficjalnych, zawodowych lub prywatnych. Jest to zbiór wszystkich
        predyspozycji, które mają szansę uaktywnić się i przyczynić do spełnienia
        w życiu lub nie, w określonym dla nich czasie, warunkowanym datą urodzenia.
        Jej jakość ulega zmianie, gdy zmieniają się imiona lub nazwiska, tworząc
        zupełnie inną rzeczywistość dla danej osoby. Mapę tę możemy przedstawić
        w postaci tzw. portretu numerologicznego.

negatywne działanie poszczególnych aspektów – może się zaznaczyć w okresie
        większych napięć lub pojawienia się różnego rodzaju trudności życiowych.

osobisty dzień numerologiczny – powstaje z połączenia dnia i miesiąca
        kalendarzowego z liczbą roku osobistego. Wszelkie działania mogą przynieść
        powodzenie, jeżeli są w harmonii z wibracją liczby, która go określa.
        Wibrację dnia warto wykorzystać do zadań bieżących.CZĘŚĆ I. ROZDZIAŁ 1. WYJAŚNIENIE POJĘĆ…                                                        15
osobisty miesiąc numerologiczny – jest związany z rokiem osobistym i wynika
        z sumy liczby miesiąca kalendarzowego z liczbą roku osobistego. W każdym
        miesiącu osobistym wszystko to, co się planuje, powinno być w harmonii
        z jakością liczby określającej miesiąc osobisty dla danej osoby.

osobisty portret numerologiczny – powstaje dzięki szczegółowej analizie
        wszystkich danych osobowych. Do analizy wykorzystuje się datę urodzenia,
        wszystkie imiona i nazwiska, pseudonimy, inne ważne nazwy z uwzględnieniem
        czasu ich nadania oraz znaczące daty, które związane są z życiem danej osoby.
        Każdy osobisty portret numerologiczny zawiera analizę osobowości oraz
        analizę poszczególnych okresów życia danej osoby, które są warunkowane
        jej datą urodzenia. Może on dotyczyć zarówno pojedynczej osoby, jak i firmy.

osobisty rok numerologiczny – powstaje z połączenia liczby roku kalendarzowego
        i sumy miesiąca oraz dnia urodzenia danej osoby. W każdym roku osobistym
        jest 12 miesięcy osobistych oraz odpowiednia ilość dni, które można
        wykorzystać do realizacji planów w danym roku kalendarzowym.
        Energia roku osobistego ma fundamentalne znaczenie dla działań krótkoterminowych.

pozytywne działanie poszczególnych aspektów – ma szansę się uzewnętrznić
        podczas rozwoju duchowego, podczas pracy nad własną osobowością oraz
        w okresie życia bez większych problemów.

przeznaczenie – określa liczba powstająca z sumy wszystkich liczb składających
        się na datę urodzenia. Wskazuje cel przyjścia na świat danej osoby.16                                                           Z NUMEROLOGIĄ W XXI WIEK VADEMECUM
relacyjny/partnerski portret numerologiczny – posiadając analizę osobistą
        przynajmniej dwóch osób, można przygotować partnerski portret numerologiczny. Z analizy partnerskiej możemy skorzystać, gdy:
        • chcemy zrozumieć przyczyny sukcesów lub porażek w związkach pomiędzy
        małżonkami, rodzicami i dziećmi, partnerami w różnego rodzaju relacjach
        prywatnych i zawodowych;
        • chcemy ustalić, czy dana relacja ma szansę na wspólną przyszłość, które
        okresy dla związku będą bardziej korzystne, a które mniej, jak rozwiązywać
        problemy, jeżeli się pojawią;
        • para zawiera związek małżeński – analiza partnerska może pomóc w podjęciu
        decyzji dotyczącej ustalenia np. daty ślubu, nazwiska, które będzie używane
        po ślubie, a także każdej innej daty mającej znaczenie dla dwóch lub
        większej liczby osób.

szczyty życia – określają jakość drogi życia oraz charakter przyszłych wydarzeń,
        przygotowując do pracy w kierunku, który jest określony przez cykle życia.
        W ciągu całego życia człowiek podlega czterem szczytom życia. Nie należy
        ich lekceważyć.

szczyty ostrzegawcze – są jak znaki ostrzegawcze: uwaga niebezpieczeństwo!
        Pełnią funkcję znaków nakazu i zakazu. Są niezależne od jakichkolwiek innych
        elementów portretu numerologicznego. Wskazują, na jakie trudności dana osoba
        będzie narażona, na jej słabe strony, nad którymi będzie musiała pracować
        w ciągu całego życia.

uniwersalny rok – jego jakość określa suma cyfr składających się na rok kalendarzowy.CZĘŚĆ I. ROZDZIAŁ 1. WYJAŚNIENIE POJĘĆ…                                                        17
uniwersalny miesiąc – jego jakość określa suma powstała z obecnego miesiąca
        kalendarzowego z liczbą powstałą z sumy cyfr składających się na dany rok
        kalendarzowy.

uniwersalny dzień – jego jakość określa suma powstała z dnia i miesiąca
        kalendarzowego z sumą cyfr składających się na dany rok kalendarzowy.

wibracja – 1) szybkie i częste drganie, drganie pod wpływem dostarczonej energii;
        2) życie i forma jest tylko wibracją. Sekundowa przerwa w wibracji powoduje
        odejście życia, rozpadnięcie się formy. To, co nazywamy materią stałą, jest
        tylko rojem atomów poruszających się z zawrotną szybkością. Wibracje na
        płaszczyźnie fizycznej tworzą materię, wibracje w eterze są dźwiękiem,
        wibracja w substancji mózgowej jest myślą.

Rozdział 2
Litery alfabetu w imieniu i nazwisku


        Wszystkie litery możemy podzielić na samogłoski i spółgłoski.
        Samogłoski to: a, ą, e, ę, i, o, ó, u, y. Spółgłoski to pozostałe litery alfabetu: b, c, ć, d, f, g, h, j, k, l, ł, m, n, ń, p, r, s, ś, t, v, w, x, z, ż, ź.
        Imię i nazwisko określają całokształt naszej osobowości. Bardzo duże znaczenie mają pierwsze litery imienia i nazwiska. Wszystkie litery w imieniu są kluczem otwierającym życie. Imię to nasza osobowość – przy czym pierwsze imię to świadoma osobowość, drugie imię to ukryta osobowość. Nazwisko to społeczna osobowość. Za pomocą nazwiska człowiek identyfikuje się z grupą.
       
        Jeżeli imię zaczyna się od samogłoski, życie będzie pełne energii i emocji, najczęściej szybkie działanie bez myślenia. Jeżeli imię zaczyna się od spółgłoski, człowiek reaguje zgodnie z wartością i jakością tej litery. Samogłoski podlegają planetom i mają znaczenie dla zdrowia. Odczuwane są na poziomie materialnym – pierwszy kontakt noworodka ze światem. W sferze duchowej mają swoje znaczenie, gdy człowiek zaczyna pracować nad swoim rozwojem. W stosunkach z innymi bardzo ważna jest pierwsza samogłoska imienia oraz jej wibracja.CZĘŚĆ I. ROZDZIAŁ 2. LITERY ALFABETU…                                                           19
        1. Zmiana imienia może zablokować dotychczasowe działania, ponieważ
            następuje zmiana pierwszej samogłoski imienia.
        2. Jeżeli samogłoska znajduje się na drugim lub kolejnym miejscu w imieniu,
            osłabia się jej działanie.
        3. Jeżeli jest dużo samogłosek w imieniu i nazwisku, osobie będzie brakowało
            umiejętności kontrolowania swych uczuć i z tego powodu będzie pod wpływem
            innych.
        4. Przy zbyt niskiej liczbie samogłosek zawsze będzie brakowało sił i czasu do osiągnięcia celów.
        5. Zbyt niska liczba spółgłosek w imieniu i nazwisku połączona z dużą liczbą
            samogłosek wskazuje na brak koordynacji pomiędzy umysłem i ciałem.
        6. Z każdą zmianą w imieniu i nazwisku otwierają się nowe możliwości lub
            następuje cofnięcie w mrok. Z tego powodu zmieniając dane osobowe,
            należy zwrócić uwagę, czy następuje podwyższenie, czy obniżenie liczby
            powstałej z sumy składających się na nie liczb.
        7. Jeżeli następuje zmiana, to do tego poziomu musi się wznieść lub obniżyć
            sposób myślenia i postępowanie. W innym przypadku napływające energie
            mogą dokonywać różnego rodzaju zniszczeń. Zatem przed każdą zmianą
            wskazana jest szczegółowa analiza zarówno dotychczasowych danych,
            jak i danych po zmianie i zawsze w kontekście okresów związanych z
            datą urodzenia.
        8. W drastycznych przypadkach zmiana może okazać się korzystna, jednak
            nie należy jej dokonywać pochopnie. Należy pamiętać, że zanim wytworzy się
            harmonia z nowymi wibracjami, upływa na ogół znaczny okres czasu.
           Aby zmiana miała sens i przyniosła korzyści zamiast strat, niezbędnym
           stanie się wykazanie dużą cierpliwością i wytrzymałością.20                                                              Z NUMEROLOGIĄ XXI WIEK VADEMECUM
2.1. Znaczenie, jakość i wpływ liter alfabetu na osobowość jednostki


A, Ą – planetarny władca: Mars – mentalna, inspirująca, wymagająca, konstruktywna.
        Daje silną wolę, ambicję oraz egoizm. Jeżeli znajduje się na drugiej pozycji
        w imieniu, jest mniej aktywna. W zamian pojawia się brak cierpliwości,
        nerwowość, nadwrażliwość, idealizm. Zbyt wiele A skłania do cynizmu,
        sarkazmu, pojawia się skłonność do krytykowania wszystkiego i wszystkich.

B – osoba, której imię rozpoczyna ta litera, jest podatna na subtelne prądy i emocje,
        wrażliwa, intuicyjna, zamknięta, potrzebuje opieki. Jednocześnie jest zorganizowana,
        niezależna i skryta. Buduje i tworzy, sprzyja dyplomacji i mediacjom
        wszelkiego rodzaju.

C – energia skierowana na innych. Jako pierwsza litera imienia daje wdzięk i
        umiejętność współpracy z innymi. Sprzyja radosnemu, towarzyskiemu,
        szlachetnemu oraz konstruktywnemu podejściu do życia.

D – materialna równowaga. Jako pierwsza litera imienia daje zdolność do
        wykorzystania każdej możliwości, aby dojść do celu. Osoba, której imię zaczyna się
        od tej litery, posiada zdolności adaptacyjne, jest skuteczna, uporządkowana,
        praktyczna, bywa konserwatywna, a jednocześnie intuicyjna.
        Potrzebuje jednak inspiracji, ponieważ ma problemy z wyrażaniem własnych
        potrzeb.

E, Ę – planetarny władca: Wenus. E wchodzi w głąb siebie; jest materialna i inspirująca.
        Jako pierwsza litera imieniaCZĘŚĆ I. ROZDZIAŁ 2. LITERY ALFABETU…                                                           21
        sprzyja zaufaniu do osoby, która posiada ogromne możliwości przyciągania,
        czego rezultatem są owoce tego przyciągania. Jeżeli milczy, zawsze ma w tym
        swój cel. Więcej E daje aktywność, ducha przygody, ciekawość i zmienność.
        Duchowość i zmysłowość są jej siłami, a uczenie się jest motywacją do
        uzyskania tych sił. Gdy E znajduje się na końcu imienia, ginie siła tej litery,
        a aktywną staje się poprzedzająca je spółgłoska.

F – jest intuicyjna i dualistyczna. Litera F to ukryty krzyż, który przyjmuje na siebie
        zbyt wiele, pozwalając innym na dostarczanie trosk i ciężarów. Wszelka dysharmonia
        i walka wprowadzają tylko niepokój w życiu osoby z literą F w imieniu.
        Jako pierwsza litera imienia sprawia, że osoba podejmuje świadome wybory,
        przez co jest przytłoczona odpowiedzialnością. Z opresji zawsze ratuje ją intuicja,
        pomimo że działa z opóźnieniem. Marzenia zrealizuje tylko wtedy, gdy znajdzie się
        w przyjaźnie nastawionym otoczeniu.

G – mentalna równowaga. Wibracja ta jest trudna do realizacji. Daje możliwości
        zrozumienia tego, co wartościowe i rzeczywiste. Z jednej strony powoduje
        wyniosłość, z drugiej jest źródłem miłości – wszystko zależy od sposobu
        myślenia o sobie. Jako pierwsza litera imienia sprzyja świadomości swojego
        przywództwa i celów. Daje aktywność, umiejętność kontrolowania swoich
        emocji, trudność współpracy z innymi. Akceptuje tylko własny punkt widzenia,
        z innymi aktywnie i bezlitośnie walczy.
H – mentalna i dualistyczna. Litera H jest jak most łączący poziomy lub drabina
        zawierająca stopnie do pięcia się w górę. Mając tę literę w swoim imieniu,
        należy pamiętać o przerwach na odpoczynek. Jako pierwsza litera imienia
        sprzyja wykorzystywaniu wszelkiego rodzaju talentów do pomagania innym.22                                                           Z NUMEROLOGIĄ W XXI WIEK VADEMECUM
        Osoba jest odważna i tolerancyjna; posiada wewnętrzną siłę duchową.

I – mentalna i inspirująca. Planetarny władca: Saturn. To śmiercionośna błyskawica
        i linia prosta. Poprzez wysokie wibracje jest silna, a jednocześnie ma skłonności
        do samozniszczenia. Jako pierwsza litera imienia daje ostrożność i cierpliwość.
        Osoba dążąc do perfekcji, potrzebuje spokoju i czasu na refleksję, a
        poszukując wiedzy – ma krytyczne podejście do innych. Jeżeli w imieniu jest
        wiele I, osoba może mieć zdolności uzdrawiające. Bywa też wrażliwa, zdolna
        do pesymizmu oraz irytacji z błahego powodu. Motywacją do rozwoju wewnętrznego
        na ogół jest miłość.

J – mentalna, dualistyczna. Jako pierwsza litera imienia daje umysł wyrafinowany,
        przywództwo, oryginalność, entuzjazm oraz wolę zmian. W życiu waha się,
        wycofuje i nie realizuje podjętych wcześniej zadań.

K (11) – intuicyjna i wszechstronna, otwarta, analityczna, zdecydowana, łączy się
        z prawdą i uczciwością. K podświadomie odbiera informacje, jak ma działać,
        dając siłę i odwagę. Jako pierwsza litera wskazuje na zdolności kierownicze i
        wykonawcze. Łatwo się dopasowuje do sytuacji i dąży do zachowania we
        wszystkim równowagi. Stoi na straży praworządności i sprawiedliwości.

L, Ł – mentalna równowaga. Jest kamieniem węgielnym; można na niej polegać.
        Nie jest spontaniczna, ale powolna i prostolinijna. Jako pierwsza litera imienia
        sprzyja poświęcaniu się; potrzebuje jednak bodźca oraz impulsu do działania.
        Często produkuje zmartwienia, jest ironiczna oraz nastawiona pesymistycznie.
do góry

Wykonane przez Onisoft.pl

2017 Wszelkie prawa zastrzeżone oceanksiazek.pl

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl