Kategorie blog
Życie wewnętrzne. Zatrzymać czas
Życie wewnętrzne. Zatrzymać czas
SPIS TREŚCIWstęp ........................................................................................................................7
Rozdział 1: Jak osiągnąć spokój? .................................................................................11
Rozdział 2: Im mniej, to tak naprawdę tym więcej ........................................................31
Rozdział 3: Jak wyjść z uzależnienia? ...........................................................................39
Rozdział 4: Czas w życiu każdego z nas ........................................................................51
Rozdział 5: Naturalne oprogramowanie ........................................................................65
Rozdział 6: Wartości w życiu człowieka ........................................................................71
Rozdział 7: Oddychać pasją..........................................................................................75
Rozdział 8: Relacja ze sobą .........................................................................................81
Rozdział 9: Komunikacja i relacje..................................................................................97
Rozdział 10: Można nie mieć nic, a jednocześnie mieć
     wszystko...............................................................................................................121
Rozdział 11: Wiara. Jak wszczepić jej komponent
     we własne życie, by móc dojść tam, dokąd zmierzasz,
     stać się kimś, kim masz być? Przy jednoczesnym
     realizowaniu misji życiowej na skalę świata, rodziny,
     społeczności, w której żyjesz. Jak mieć mocną
     i niezachwianą wiarę? ...........................................................................................135

WSTĘP


        „Życie wewnętrzne” powstało, ponieważ odczułam głęboką potrzebę podzielenia się z Tobą procesami wewnętrznymi, które zachodzą w wyniku zmian sfery myśli człowieka. Poprzez ich kreację – czyli zaistnienie w życiu, wsparte wizją i wiarą w ich powodzenie, stają się rzeczywistością i pojawiają się w naszym świecie zewnętrznym. Proces wewnętrzny to: krok pierwszy – myśl, pragnienie, cel, idea, koncepcja, założenie, która natychmiast po jej powstaniu w umyśle, w kroku drugim – dociera do splotu słonecznego – miejsca pomiędzy pępkiem a biustem – odpowiadającego działaniu intuicji, odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji, który ją akceptuje, lub odrzuca. W zależności od tego czy pomysł jest dobry na dany moment lub przeciwnie – nie powinniśmy go realizować. Krok trzeci, jaki towarzyszy procesowi wewnętrznemu, to uczucie. Kiedy rodzi się w umyśle myśl, ciało reaguje na nią w odpowiedni sposób poprzez emocje. Czujemy sercem – które jest centrum uczuć, czy myśl, czucie intuicyjne i uczucie towarzyszące procesowi są zintegrowane – połączone i spójne w jedną całość. Jeśli czujemy się dobrze, nawet bardzo dobrze, to znaczy dusza i ciało są na jednej emocji, razem, kiedy myślimy i widzimy nasz cel, marzenie, czujemy ciepło w sercu, które rozprzestrzenia się po całym organizmie to oznacza, że jest to pomysł, nad8                                                                               ŻYCIE WEWNĘTRZNE. ZATRZYMAĆ CZASktórym warto pracować. Ponadto, potrafimy zobaczyć wizję myśli, którą chcemy zrealizować i wdrożyć w życie nie tylko dziś, jutro, w tej chwili. Ale widzimy ten nasz cel, to marzenie w perspektywie długofalowej, czyli na przykład za 5–10 lat, za rok, za miesiąc. Cały proces wewnętrzny poprzedza odpowiedź na bardzo ważne pytanie: co chcę przez ten cel osiągnąć? Jaki jest prawdziwy powód duszy, że chce to zrobić – zrealizować? Kiedy wchodzimy do sklepu bez listy zakupów, a jesteśmy głodni, wrzucamy rzeczy, których potrzebujemy, jak również te, których nie potrzebujemy. Podobnie jest z procesem wewnętrznym – to znaczy – najpierw jest etap przygotowania, czyli zrobienie listy zakupów – wtedy i zakupy i proces wewnętrzny są przyjemnością. Autor każdej książki najpierw zbiera materiały o czym chce ją napisać, jest zafascynowany jednym tematem, który go napędza, ale zawsze jest jeden element, który sprawia, że realizuje swój cel – to myśl, którą rozbiera na czynniki, na przykład widzi i czuje intuicyjnie, że książka, którą chce napisać, jest potrzebna, bo zmotywuje czytelników do głębszego przyjrzenia się, dlaczego postępujemy tak a nie inaczej, sprawi, że czytający osiągnie potrzebny spokój wewnętrzny, ale przede wszystkim zrozumie, że sam jest w stanie osiągnąć to, co chce, i być, kim chce.
        Prawdziwy powód powstania „Życia wewnętrznego” jest taki, że zawsze czułam, jak z mojego wnętrza emanuje tak silna energia twórcza, która pozwala mi na stworzenie najpierw w wyobraźni tego, co chciałam zobaczyć w rzeczywistości. Pokochałam swoje wnętrze, zaakceptowałam je, ale to, czym mnie zaskakiwało i co wynikało z naszej współpracy, co mi dawało, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Zgodnie z intencją. Tak miało być. Książka ukazuje, że każdy jest panem swojego umysłu, swoich uczuć, intencji, emocji. W każdej chwili może dokonać minimalnych zmian własnychWSTĘP                                                                                                                        9przekonań, które przełożą się na jego osobisty sukces w różnych sferach życia. Można być tym, kim chcemy, kim zawsze chcieliśmy być, urzeczywistniając swoje marzenia, nie pobieżnie, małostkowo, ale prawdziwie, za sprawą wiary w siebie. I miłości do siebie. Najpiękniejszym prezentem, jaki Bóg i wszechświat nam daje, jest fakt, że kiedy rozpoczynamy podróż w głąb siebie i wprowadzamy zmiany, ten proces nigdy się nie kończy. Trwa, trwa i trwa. Świadczy to tylko o tym, że jesteśmy wybrani, aby cały czas, minuta po minucie, sekunda po sekundzie pracować nad sobą, stając się tym samym osobami pełnymi zrozumienia dla każdej inności i unikalności, tolerancyjni, życzliwi i ponadczasowi, tak jak wyznawane przez nas wartości.
        Wszechogarniająca miłość do siebie i ogółu tamuje przepływ niezdrowych intencji innych osób za sprawą naszego umysłu, a dopuszcza tylko dobrodziejstwa zdrowotne, mentalne, materialne oraz tak bardzo upragnioną aktywację talentu i potencjału, który każdy z nas ma, w dziedzinach umiłowanych i upragnionych.
        Z głębi serca pragnę podziękować osobom, które spotkałam i spotykam w swoim życiu, każdego dnia. Każdemu przekazuję słowo „dziękuję”, wszystkim bez wyjątku. Za sprawą tych osób powstało „Życie wewnętrzne”. Dziękuję przyjaciołom, rodzicom, rodzeństwu, znajomym, mentorowi Agnieszce Przybysz, doktorowi Mateuszowi Grzesiakowi i Bogu. Szczególnie chcę podziękować przyjacielowi i wspaniałemu człowiekowi gen. Leonowi Komornickiemu, który kiedyś, wieki temu, wsparł mnie swoją wiarą i pomocą i tchnął we mnie ducha, dzięki czemu zrozumiałam, że mogę. Napisać książkę. Pragnę zaznaczyć, że każdy człowiek jest dla mnie inspiracją i zagadką, którą uwielbiam odkrywać. Właściwie to osobiście uważam, że każdy człowiek jest chodzącą skarbnicą mądrości.10                                                                             ŻYCIE WEWNĘTRZNE. ZATRZYMAĆ CZASWystarczy to odkryć. I w to uwierzyć. Czytelnikom książki życzę przyjemnej lektury podczas odkrywania siebie, swojego niezmierzonego i nieskończonego potencjału. Książka niech będzie wsparciem i pomocą w stawaniu się sobą, tym kim naprawdę jesteś.


ROZDZIAŁ 1

JAK OSIĄGNĄĆ SPOKÓJ?


        Harmonia wnętrza. Wiemy, że każdy z nas zasługuje na życie przepełnione spokojem. Spokój to dobro wielowymiarowe. Kiedy odczuwamy spokój realizujemy swoje plany działania z lepszym efektem. Spokojnie podchodzimy do relacji z partnerem, mężem. Spokojnie pracujemy. Spokojnie oddychamy, co pozwala zachować lepsze zdrowie. Wspaniale jest nie musieć się śpieszyć. Zapewne każdy z nas marzy o życiu w obfitości materialnej. Każdy z nas chciałby wykonywać każdą czynność tak jak tego chce. Nie tak jak chce tego inna osoba. Spokojnie realizować swoje działania. Zdrowie jest najbardziej upragnioną wartością o jakiej człowiek marzy. Ale czy wykonujemy wszystkie drobne czynności dnia tak, aby żyć w dobrym zdrowiu? Czy odczuwamy stan szczęścia, który jest stanem umysłu, przebywając ze sobą, cały czas: kiedy śpimy, pracujemy i wykonujemy przeróżne czynności i aktywności? Czy uśmiechamy się do siebie? Tylko nieliczni z nas. Kiedy jesteśmy zdrowi, wtedy też chcemy więcej i zdrowia, i szczęścia. Żeby być zdrowym to tak naprawdę trzeba wykonywać to, co kochamy. Jeśli należymy do grona szczęśliwców, którzy robią to, co kochają, wówczas odczuwamy prawdziwe szczęście. Potem już tylko chcemy więcej. To więcej wynika ze stanu szczęścia i radości, w którym12                                                                             ŻYCIE WEWNĘTRZNE. ZATRZYMAĆ CZASjesteśmy. Chcemy odnosić sukcesy w różnych sferach życia i na różnej skali. I pozwalamy sobie na spełnienie. Kiedy prowadzimy wymarzony biznes lub jeśli jesteśmy ekspertem w konkretnej dziedzinie, skala radości, na której jesteśmy, poszerza się o każdą inną sferę życia. Dotyka każdej z nich. Kiedy poszerzamy horyzonty – inwestujemy chociażby czytając dużo na określony temat, nasz biznes kwitnie, jak kwiaty w ogrodzie, które wcześniej posadziliśmy, przeczytaliśmy określone publikacje. Rozwijając siebie, chociażby poprzez naukę języka, lub rozwinięcie jednej dyscypliny jaką jest wytrwałość – rozwija się nasz duch przedsiębiorcy. Bo dalej „kujemy żelazo póki gorące”. Regularne ćwiczenia dają korzyści dobrego samopoczucia oraz bardzo dobrze rozwijających się w związku z tym relacji z innymi osobami, Klientami, współpracownikami.
        Tryskając dobrą, pozytywną energią jesteśmy w stanie przyciągnąć do siebie wszystko czego chcemy. Współpracownicy chcą z nami przebywać i pracować. A kiedy współpraca jest fajna, to budzą się w innych ludzkie symptomy typu: zrozumienie, empatia, wybaczenie. Stajesz się liderem, który spaja ludzi w swoim biznesie, a klienci są przyjaciółmi. Współpracownicy chcą Cię naśladować, przez to, jaką osobą jesteś, czyli, co robisz, jak to robisz, że cieszysz się obfitością zdrowotną. Żeby tak się stało i każdy odnosił większe lub mniejsze sukcesy, potrzeba determinacji i wytrwałości. Sport najlepiej kształtuje determinację. Uprawiając jakąkolwiek dyscyplinę sportową człowiek równoważy aspekt cielesny i duchowy. Kształtuje się w momencie ćwiczeń jeden z najbardziej potrzebnych talentów, a mianowicie umiejętność robienia jednej rzeczy. Kiedy ćwiczymy – wykonujemy ćwiczenia fizyczne, zajmując się po kolei jedną partią ciała, na przykład nogą. Zajmujemy się ciałem,ROZDZIAŁ 1: JAK OSIĄGNĄĆ SPOKÓJ?                                                                                13odłączając sferę umysłu – mózgu, który otrzymuje od nas do wykonania jedno zadanie, potem odłączamy umysł od ciała, bo inaczej nie bylibyśmy w stanie wykonać danej czynności z powodu nieustannie napływających myśli, których w ciągu minuty jest tysiące.
        Jak bardzo jest ważne, umieć skupić się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy, dziś wiedzą już nie tylko sportowcy, ale każdy z nas. Kiedy czytamy, skupiamy się tylko na jednej czynności oraz kształtujemy kolejną umiejętność, jaką jest uwaga. Ona przenosi nas do świata twórcy książki – autora, w zależności od tego, jak bardzo potrafimy ją w sobie wykształcić, czyli się skupić. Podobnie jest, kiedy oglądamy film. Determinacja to jak obieranie cebuli, czyli odpowiedź na pytanie: co mi to da, że zrobię daną czynność, wykonam określone zadanie, spotkam się z przyjacielem, znajomymi, albo co będę z tego miał, jak zrobię jakąkolwiek czynność w określony sposób? Wytrwałość kształtujemy od dzieciństwa, na przykład kiedy uprawiamy daną dyscyplinę sportową lub uczymy się konkretnej umiejętności, jak gra na instrumencie czy śpiew. Wykonując różne czynności, zadania, prace, systematycznie, codziennie, raz w tygodniu, poświęcając na daną umiejętność określony czas, szlifujemy wytrwałość. Ale również bardzo cenną pokorę. Często robimy to dlatego, że czujemy podświadomie, iż to jest coś, w czym możemy być dobrzy, a nawet – jak się później okazuje – bardziej niż dobrzy. Wyjątkowi. Daje nam to radość, odczuwamy miłość, pasję i ekscytację. Czasem więcej: pochłania nas dany rodzaj czynności w stu procentach. Wówczas mówimy, że jest naszą pasją, czyli takim tworem, który kochamy robić. Poprzez świadomość wiemy, że nic samo się nie zrobi, i wykształcenie w sobie danej umiejętności i precyzji w jej wykonywaniu niewątpliwie wymaga czasu. To właśnie czas poświęcamy na to, co kochamy.14                                                                             ŻYCIE WEWNĘTRZNE. ZATRZYMAĆ CZAS        Kiedy wykonujemy czynność, która jest naszą pasją, zapominamy o upływającym czasie, o całym świecie.
        O tym, że na miłość zasługuje każdy, nawet ten człowiek, który myśli, że jest inaczej, wiedzą Ci, którzy uważają, że w istocie tak jest. Aby każdy z nas doświadczył stylu życia, jaki chce wieść, po pierwsze potrzebna jest radykalna zmiana, może nawet rewolucja toku myślenia poprzez zaprogramowanie podświadomości. Po drugie niezbędne jest otwarcie swojego wnętrza na nowe, nieodkryte w nas pokłady niewykorzystanego potencjału. Człowiek powinien wykonać dane zadania sprzyjające rozwojowi, aby każdemu z nas, niezależnie od płci, wieku, stanu materialnego, rasy żyło się przede wszystkim lżej i lepiej. Kiedy czujemy, że osiągnęliśmy spokój duszy, który jest nadrzędnym elementem do uzyskania spokoju ciała i umysłu ważne jest dla nas to czego my chcemy, nie inni – przyjaciele, partner, rodzina. Przestajemy wreszcie słuchać innych, udawać, robić to czego chcą inni, a zajmujemy się tylko sobą. I to są narodziny nowego człowieka. Nowego Ciebie. Ta umiejętność kształtuje się poprzez przebywanie z sobą i tylko z sobą. Nie zaprzątają nas wówczas emocje i sprawy życiowe innych ludzi. Realizujemy wówczas w 100% siebie. To najwspanialszy czas jaki człowiek ma. Odkrywa siebie. Swoje powołanie. Nie słyszymy i nie dostrzegamy zewnętrznych głosów, które targały nami. A to idź i zrób to. Nie ma już tego. Widzimy oczami wewnętrznymi naszą drogę, którą wreszcie odkryliśmy poprzez spokój. Odrzucamy wszystko, co w nawet minimalnym stopniu sieje zamęt w naszym życiu. Wypowiadamy się ze spokojem wnętrza, które będzie zawsze pragnęło mieć go jeszcze więcej. Robimy to po to, aby mógł w nas zapłonąć ogień potencjału. Ogień potrzebuje miejsca – pieca, żeby ogrzewał swoim ciepłem każdą szczelinę ludzkiego wnętrza.ROZDZIAŁ 1: JAK OSIĄGNĄĆ SPOKÓJ?                                                                                15Aby poczuć, że nasze życie jest spełnione w każdym calu. I realizujemy doskonałość jaką jesteśmy obdarzeni. A to, co wytworzyliśmy z głębi siebie, jest nadzwyczajne. Zaskakuje nas.
        Nadeszła era w dziejach ludzkości, w której człowiek powinien nauczyć się pracy z energią. Najpierw jej uwalniania. Dlaczego to takie ważne? Kiedy pracujemy ciężko, nasze ciało jest obolałe i czujemy, że potrzebujemy pewnego rodzaju uleczenia – antidotum – recepty na ból i uwolnienia emocji, która towarzyszy wysiłkowi. Bierzemy tabletkę, zapadamy w głęboki sen – jeśli jest tak, to dobrze. Ale często bywa tak, że sen nie przychodzi i człowiek męczy się szukając rozwiązania, które zmieniłoby ból w ukojenie. Włącza telewizor. Ale po paru chwilach jest jeszcze gorzej. Zjada słodycz. Też nie pomaga. Dalej czuje ból, bo kopał głęboki grobowiec. Umiejętność czyszczenia struktury energetycznej poprzez na przykład 10-minutową medytację, pozwala szybko i skutecznie pozbyć się bólu i wrócić do normy. Wykorzystywanie medytacji w życiu codziennym daje niezliczone korzyści. To jest bardzo dobre samopoczucie, lepsze podejmowanie decyzji i działań, dobre relacje z innymi, otwarcie na nowe możliwości. Bycie oazą i oceanem spokoju sprawia, że dusza, która zawsze dąży do spełnienia swojej ziemskiej posługi, zaznaje radości, przede wszystkim dla dobra swojego, potem ogółu i wreszcie całej ludzkości. Praca z energią daje nam zdrowie, aktywację pełnego potencjału człowieka, podwyższenie naszego poziomu energii, bycie na wibracji nieustannej radości, niezależnie od tego czy świeci słońce czy pada deszcz. Energia spokoju sprawia, że realizujemy nasze cele i pragnienia, które są kultywatorem – urządzeniem spulchniającym ziemię i usuwającym ziele z korzeniem – złogu niepotrzebnych toksyn, zalegających w naszym organizmie. Bo cóż z tego, że pozornie udajemy, iż wszystko jest dobrze, a tak naprawdę odczuwamy męczarnie16                                                                             ŻYCIE WEWNĘTRZNE. ZATRZYMAĆ CZASna ciele, w ciele, w sercu i duszy, nosimy niechęć, odrazę do niektórych osób, bo przykładowo zrobiły nam coś złego, a my nie potrafimy wybaczyć albo bardziej nie chcemy tego zrobić.
        W czasach obecnych istotę i znaczącą rolę odgrywa słownictwo, którym się posługujemy. Jako narzędzie komunikacji. Język, mowa ciała, komunikacja werbalna i niewerbalna. W zależności od tego czy umiemy trafnie formułować swoją wypowiedź albo odnosimy sukces w relacjach z innymi, albo zauważamy, że coś jest nie tak. Poniekąd dlatego zdecydowałam, że napiszę rozdział o technice wybaczania, ponieważ zaobserwowałam znaczący napływ hejtu, czyli złych emocji drzemiących w ludziach. I to właśnie osobom posługującym się negatywnymi uczuciami i emocjami, wyrzucającymi je jak do kosza w eter komputera, dedykuję ten rozdział. Pragnę zaznaczyć, że słowo od początku swoich dziejów zabiło istnienie, duszę, pierwiastek człowieczeństwa niejednego człowieka. Słowo rani, tłamsi, dusi i zabija w istocie życie. Czyje? Nasze. Każdego z nas. Dlatego, jeśli uważamy się za ludzi, którzy idą z postępem cywilizacyjnym, technologicznym, osiągnięciami i chcą postęp cywilizacyjny podwyższać, a nie obniżać, powinniśmy zadbać przede wszystkim o stan naszych uczuć i emocji, a dopiero potem posługiwać się poprawną polszczyzną, nasączoną emocjami dobroci dla ogółu ludzkości i czystością myśli za tym idących. Niestety, bez umiejętności, jaką jest wybaczenie, nie ma co liczyć na poprawę swojego stanu zdrowia, dobrych, czystych i twórczych myśli – stoimy w miejscu. Jeśli nie potrafisz wybaczyć, będziesz czuć niemoc. To oznacza, że negatywne uczucie na przykład złości, frustracji, gniewu, żalu, strachu przesłoni Ci cały horyzont. Zdominuje Twoje myśli na tyle, że do momentu kiedy nie wybaczysz na 100%, to uczucie będzie trwać z Tobą i tylko Ty nikt inny nie zaznasz spokoju wewnętrznego, potrzebnegoROZDZIAŁ 1: JAK OSIĄGNĄĆ SPOKÓJ?                                                                                17do aktywacji potencjału. Potencjał to zbiór umiejętności i talentów, które kształtujemy i nabywamy przez całe życie. Osoby, które nie wybaczają marnotrawią swój czas i rozpamiętują wydarzenia ze swojego życia, które nie mają żadnego znaczenia oprócz jednego: kumulują negatywną energię i powodują gorsze samopoczucie. Cały czas mówią, myślą, robią to samo, to znaczy nic w ich życiu się nie zmienia, bo rozpamiętują, zamiast puścić w niepamięć, popełniają te same błędy, nie wyciągając z nich żadnych wniosków. Jeśli nawet żywimy do kogoś urazę w najmniej znaczącym jednym procencie, to będzie ona zatruwała nasz organizm tak, jakby to było sto procent, i dalej będziemy się posługiwać słowami nacechowanymi negatywnymi emocjami. Zgodnie z tym, jak czujemy. Czujesz nienawiść jesteś na częstotliwości nienawiści. Czujesz miłość dostajesz jej więcej. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Bo emocja, która jej towarzyszy, tkwi w nas jak zadra i pali całe ciało, aż boli. Żeby to zmienić, trzeba to przepracować w sposób dla każdego odpowiedni. Stać się championem własnego życia. Przepracować oznacza wybaczyć. Odpuścić. Pozwolić odejść. Wybaczenie daje nam komfort, że wszystko jest dobrze, daje nam poczucie, że nie tracimy czasu na niepotrzebne niesnaski i spory, że ciągniemy negatywną emocję, która do niczego nie jest nam potrzebna i niczemu dobremu nie służy. Żyjemy naprawdę. I to właśnie trzeba zrozumieć. Negatywne myśli i emocje do niczego nam się nie przydadzą. We wszystkim, co robimy, trzeba się dopatrywać pozytywnych aspektów, tylko takie życie ma jakikolwiek sens. Co z tego masz, że się z kimś pokłócisz? Zły nastrój, który odbiera Ci cieszenie się szczęściem tu i teraz i dobrym zdrowiem. Nawet jeśli teraz masz do wykonania bardzo ciężką pracę typu: przeniesienie tony mąki z jednego miejsca na drugie – wystarczy że uśmiechniesz się do siebie. Uśmiech sprawi, że znacząco podniesie18                                                                             ŻYCIE WEWNĘTRZNE. ZATRZYMAĆ CZASsię twój poziom energii i wykonasz zadanie właśnie z uśmiechem w duszy i będzie on również towarzyszył Ci na twarzy. Rozbudowywanie w sobie, w swoim twórczym wnętrzu sfery dobrych myśli, które poniosą każdego z nas na sam szczyt dobrobytu materialnego i odkrycia w sobie, w pełni ogromnego potencjału o nieograniczonych możliwościach, drzemiącego w każdym z nas – to jest istota naszego życia ziemskiego.
        Era XXI wieku to całe mnóstwo rodzin patchworkowych. Patchworkowych to znaczy pozbieranych. Mąż z żoną rozstali się i mają wspólnego synka, i oddzielne rodziny. Dlatego, żeby wszystkim nam wiodło się naprawdę dobrze i żeby w społeczeństwie dominowała specyfika – umiejętność wybaczania, zapominania uraz i ran, musimy się tego nauczyć i dodatkowo uczyć tego innych. Wybaczenie pozwala pozbyć się negatywnej energii, która tylko nas przytłacza, powodując niemoc, jakże często ból fizyczny i psychiczny. Dziś na bazie własnego doświadczenia wiem, że do życia ułożonego, co oznacza, że każdy wie co jest jego powołaniem, ma cel, który realizuje, ma wymarzoną pracę lub własny świetnie prosperujący biznes, partnera lub rodzinę, a może mieszka na pustkowiu lub w miejscu, które kocha, w którym zawsze chciał żyć, z dala od ludzi i technologii, nie wystarczy tylko pobieżny porządek – czyli, że jestem przykładowo matką, żoną, lub mężem i boski ład – czyli życie według obowiązujących przykazań i kanonów, które sobie ustaliliśmy i których przestrzegamy. Dziś trzeba zrozumieć inność każdego człowieka i nic nikomu nie narzucać. Bo co z tego mamy jako ogół ludzkości, jeśli nawet osoby modlące się czy też prowizorycznie przestrzegające przykazań mają „diabła za skórą” i nie umieją wybaczać – ani sobie, ani drugiemu człowiekowi. Modlą się i nic. Może dlatego społeczeństwo tak napiera jedni na drugich, bo zdawać by się mogło, że od osób chodzących do kościoła wymagaROZDZIAŁ 1: JAK OSIĄGNĄĆ SPOKÓJ?                                                                                19się więcej postępowania umiejącego wybaczać. Postępowania na miarę Jezusa Chrystusa – pełnego przede wszystkim miłosierdzia. Ale kiedy przysłuchiwałam się rozmowom, dialogom ludzi, którzy chodzą do kościoła, to nikt nie wie, co znaczy miłosierdzie i wybaczenie. Jedni opowiadają drugim ten to, a tamten tamto. Jakby to miało jakieś znaczenie. Ludzie dzielą się na lepszych i gorszych, a właściwie to wszyscy jesteśmy w oczach Boga równi. Potem ksiądz wygłasza kazanie oparte na wybaczaniu i dalej naród tkwi w niewiedzy, czym ono tak naprawdę jest. Myślę, że dlatego też powstają takie publikacje, książki, chociażby jak moja – żeby wspomóc funkcjonowanie Kościoła i zmienić postrzeganie rzeczywistości przez ludzi chodzących do niego. To, że nie umieją słuchać, czy może umysły tych ludzi są zabetonowane – czy oznacza to, że nie słyszą? Albo po prostu nie chcą wybaczać. A przecież tyle pożytku jest z wybaczenia. A tak niewiele potrzeba, żeby wybaczyć. Chcieć wybaczyć, to już jest cudowne. Może ten człowiek, do którego żywimy negatywne uczucie, nie chciał nas skrzywdzić. Może nie wiedział, że nas krzywdzi.
        Każdą zmianę trzeba zawsze rozpocząć od siebie. To siebie należy uzdrowić, sobie samemu wybaczyć, potem wybaczyć wszystko i wszystkim, co było nie tak, co nas drażniło w nas samych. Wybaczenie jest wielowymiarowe. Pozwala zrozumieć to, że poświęcaliśmy zbyt dużo czasu innym, może to, że pomagaliśmy innym, zapominając o sobie. Wybaczenie to wolność i lekkość. I wreszcie uczyć wybaczać innych. Nie tylko powinniśmy umieć pracować z energią, wyrzucając z siebie negatywne emocje typu złość, nienawiść, bo one rujnują tych, którzy noszą je w swoim sercu. I powodują różnego rodzaju bóle oraz rozwolnienia. Pozytywny umysł odczuwa głęboki spokój wewnętrzny. Cieszy się i docenia, że świeci słońce. Korzysta z wyzwalanych przez nie dobroczynnych endorfin – hormonów szczęścia, które przyczynią się do jeszcze lepszego odczuwania radości i spokoju oraz do poprawy samopoczucia i lepszego zdrowia.
do góry

Wykonane przez Onisoft.pl

2017 Wszelkie prawa zastrzeżone oceanksiazek.pl

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl