Załącznik nr 1: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Załącznik nr 1:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Imię i Nazwisko Klienta(-ów):

_____________________________

_____________________________

Adres Klienta(-ów):

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Numer konta bankowego:

_ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

OceanKsiazek.pl
Wydawnictwo Poligraf sp. z o.o.
ul. Młyńska 38,
55-093 Brzezia Łąka

NIP: 896-155-82-79, REGON: 366415393, KRS: 0000660249.

Ja/My* niżej podpisana/podpisany/podpisani* niniejszym informuję/ informujemy* o moim/naszym*

odstąpieniu od umowy sprzedaży/umowy dostawy* następujących rzeczy:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Jednocześnie, wyłącznie w celu sprawnej identyfikacji mojej/naszej* umowy:

- podaję/podajemy* Numer zamówienia: _______________________, i/lub

- dowód zakupu/kopię dowodu zakupu

*Wyrażam/Wyrażamy* zgodę na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez OceanKsiazek.pl niniejszego pisma, stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres email:______________________

*Nie wyrażam/Nie wyrażamy* zgody na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez OceanKsiazek.pl niniejszego pisma, stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Data zawarcia umowy/odbioru:__________________________

Miejscowość i data: ___________________________________

Podpis: _____________________________________________

*niepotrzebne skreślić

do góry

Wykonane przez Onisoft.pl

2017 Wszelkie prawa zastrzeżone oceanksiazek.pl

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl